Ślady pamięci

Pamięć o Powstaniu w Getcie Warszawskim oraz Powstaniu Warszawskim pomogła nam ukształtować naszą tożsamość. Realizacja „Ślady kul, ślady pamięci” to nasza artystyczna refleksja nad historią Warszawy – naszego domu.

Nazwa Wydarzenia Ślady kul, ślady pamięci
Data realizacji październik – grudzień 2020
Finansowanie Muzeum Historii Polski
Kategoria wystawa
Link sladypamieci.waw.pl
Warszawa jest miastem dwóch powstań. Trauma II wojny światowej przeorała historię tego miasta na zawsze, ściągnęła ogromną tragedię i spustoszenia, ale też wykuła tożsamość, do której chętnie się odwołujemy przy okazji kolejnych rocznic. W kwietniu wspominamy 1943 rok i Powstanie w Getcie Warszawskim – walkę Żydów o godną śmierć w realiach masowego ludobójstwa. W sierpniu z kolei powracamy myślami do roku 1944, kiedy partyzanci i mieszkańcy Warszawy podjęli tragiczną walkę o wyzwolenie stolicy spod hitlerowskiego jarzma. Oba te powstania, okupione ogromną daniną krwi, wiązały się z niezgodą na niewolę – były rozpaczliwym i bohaterskim zarazem krzykiem o wolność, o prawo do samostanowienia i śmierci na swoich warunkach, z bronią w ręku. 

Lata mijają, odchodzą kolejne pokolenia, pamięć o wojnie i o powstaniach coraz częściej staje się suchą faktografią, w najlepszym razie – historią znaną jedynie z opowieści dziadków, pradziadków. Świat się zmienia, a wraz z nim zmienia się Warszawa, niemniej jednak tamte dramatyczne wydarzenia nadal widać w pejzażu tego niesamowitego miasta. Wciąż istnieją mury, które noszą wojenne szramy. Ślady po kulach.

Odszukaliśmy w Warszawie dziesięć takich wyjątkowych miejsc i przygotowaliśmy odlewy w brązie powstańczych śladów po kulach, by upamiętnić w brązie te blizny wojennej przeszłości. W taki sposób stworzyliśmy Kolekcję Pamięci.