O nas

Stworzyliśmy Fundację, aby realizować działania, które podkreślają nasz patriotyzm oraz szacunek do naszej, polskiej historii.

Nasi dziadkowe brali udział w Powstaniu Warszawskim, byli więźniami niemieckich obozów, gett, walczyli w Cudzie nad Wisłą, przeżyli syberyjską katorgę. Również w ich imieniu i na rzecz ich pamięci powstała organizacja MI POLIN / Z POLSKI Fundacja. Posiadamy prawo do ekspresji swojej tożsamości, pochodzenia oraz przywiązania kulturowego, ponieważ jesteśmy z Polski.

Helena Czernek

Helena Czernek

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Projektantka i współwłaścicielka studia projektowego MI POLIN. Autorka przejść dla pieszych w formie klawiatury fortepianu na Rok Chopinowski 2010 w Warszawie i papierowych żonkili na rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Projektowała wystawy dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, w tym wystawę w Pekinie „Od źródeł do inspiracji. Motywy etniczne w polskim wzornictwie” w 2015 roku. Uczestniczka międzynarodowych warsztatów artystycznych Asylum Arts w Garrison pod Nowym Jorkiem, USA. Prowadzi warsztaty artystyczne, m.in. w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie czy Holocaust Education Week w Toronto. Projektuje judaika, zajmuje się także kaligrafią hebrajską i drzeworytnictwem.

Aleksader Prugar

Aleksader Prugar

Prezes Fundacji

Absolwent socjologi na GWSH oraz dziennikarstwa na UW. Studiował na PWSFTviT w Łodzi na wydziale operatorskim oraz na studiach menedżerskie na SGH. Kolekcjoner polskiego szkła użytkowego z HSG Ząbkowice. Ekspert biznesowy w Fundacji Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych. Dawniej wieloletni fotograf Gazety Wyborczej. Wg. Miesiąca Fotografii w Krakowie zaliczony do 100 najlepszych polskich fotografów działających w latach 2000-2010. Współwłaściciel studia projektowego MI POLIN wyspecjalizowanego w projektowaniu i produkcji współczesnego designu żydowskiego. Miłośnik Wisły, narciarstwa oraz polskiego designu.

Nasze Cele

Organizowanie oraz promowanie inicjatyw w zakresie upamiętniania historii, kultury i sztuki polskiej oraz żydowskiej w jej przejawach historycznych i współczesnych.

Twórcze upamiętnianie Powstania Warszawskiego oraz Powstania w Getcie Warszawskim.

Promowanie współczesnych postaw patriotycznych opartych o pojęcie polskiego tradycyjnego multikulturalizmu oraz pojęcie „małej ojczyzny”.

Wspieranie edukacji interkulturowej, edukacji regionalnej, a także edukacji dla dziedzictwa.