Ślady kul – ślady wspólnej pamięci

Dlaczego ślady po kulach? Bo są pozostałościami po zagładzie miasta.
Aleksander Prugar i Helena Czernek

Nazwa Wydarzenia Ślady kul – ślady wspólnej pamięci
Data realizacji od października 2020
Finansowanie Muzeum Historii Polski
Kategoria Wystawa
Partnerzy Muzeum Niepodległości w Warszawie i PatrickPro
Głównym celem projektu jest utrwalenie i upowszechnienie śladów po kulach na murach Warszawy z czasu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem śladów z Powstania Warszawskiego i Powstania w Getcie Warszawskim, jako elementu tkanki miejskiej oraz dziedzictwa historycznego. Artystyczne przetworzenie tej materii pozwoli nie tylko zachować cenne nośniki historii w materialnej formie odlewów z brązu. Przez wpisanie tych charakterystycznych śladów w nowy kontekst estetyczny może też wywołać dyskusję nad znaczeniem tego dziedzictwa dla współczesnej wizualnej tożsamości miasta. Dotychczas ślady po kulach były głównie tematem rozważań historyków i varsavianistów. Swoim projektem chcemy zachęcić mieszkańców Warszawy oraz twórców do pogłębionego namysłu nad historią miasta również w wymiarze estetycznym. Na codzień działamy w Warszawie i obserwujemy ślady pamięci w przestrzeni miejskiej.
W postapokaliptycznym obrazie powojennej Warszawy każdy nośnik pamięci był na wagę złota. Dziś w żywej i ciągle rozwijającej się stolicy te pozostałe materialne ślady przeszłości są nie mniej ważne. Nasz projekt obejmuje swoim działaniem również okres powojenny – chcemy zwrócić uwagę na długie trwanie tych szczególnych obiektów, jakimi są ślady po kulach i ich funkcjonowanie w powojennej i dzisiejszej przestrzeni. Chcemy przyjrzeć się funkcjonowaniu tych śladów w żywej, aktualnej tkance miasta i perspektywom na odpowiedzialne promowanie świadomości historycznej i dojrzałego patriotyzmu za ich pomocą.