Pierwszy Festiwal Mezuza

Przez 6 lat poszukiwaliśmy śladów po mezuzach. To zmieniło nasze życie i naszą wrażliwość. Festiwal Mezuza to podsumowanie wszystkiego, co nas ukształtowało.
Helena Czernek i Aleksander Prugar

Nazwa Wydarzenia Pierwszy Festiwal Mezuza
Data realizacji 08.12.2019
Finansowanie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kategoria Wydarzenie
Partnerzy JCC Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny
Zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce Edukacyjny Festiwal Mezuza poświęcony śladom po mezuzach. Od 6 lat poszukujemy i dokumentujemy zanikające ślady po mezuzach w Polsce, na Białorusi, Ukrainie oraz w Rumunii, dlatego przybliżyliśmy to zagadnienie szerszemu gronu odbiorców w przystępnej i edukacyjnej formie.

Pierwszą część Festiwalu rozpoczęliśmy od otwartego spaceru po warszawskiej Pradze, podczas którego uczestnicy sami odkryli nadal istniejące ślady po mezuzach i dowiedzieli się o ich historii. Druga część Festiwalu Mezuza to wydarzenia w JCC Warszawa.

Program:
17:00 – otwarcie Festiwalu przez Helenę Czernek i Aleksandra Prugara
17:15 – „Mezuza jako symbol żydowskiego domu” – wykład rabina Stasa Wojciechowicza z synagogi Ec Chaim w Warszawie
18:00 – „Żydowski Muranów wymazany z mapy Warszawy” – wykład Jerzego Majewskiego, vasavianisty, autora „Spacerowników” wydawanych przez Gazetę Wyborczą.
18:45 – gala wręczenia tytułów Przyjaciela MI POLIN
19:15 – „Mezuza – pamięć – tożsamość” – uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej 100 śladów po mezuzach.

Mi Polin / Z Polski Fundacja została powołana dla organizowania, wspomagania i promowania inicjatyw w zakresie upamiętniania historii, tradycji i kultury żydowskiej na ziemiach polskich oraz działań upamiętniających Powstanie w Getcie Warszawskim oraz Powstanie Warszawskie.
Fundacja zgromadziła dorobek badawczy, prowadząc projekt dotyczący poszukiwań śladów po mezuzach od 2014 roku. W tym czasie autorzy projektu odkryli ponad 130 śladów, z czego wszystkie zostały utrwalone w formie odlewów z brązu, umieszczone na interaktywnej mapie i opisane. Badania historyczne zostały opracowane przez Dział Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Goście specjalni: Jerzy Majewski oraz Rabin Stas Wojciechowicz.

Podczas Festiwalu tytułem Przyjaciela MI POLIN zostali uhonorowani

  • Helise Lieberman / Taube Center of Warsaw
  • Łukasz Dulęba / Magmillon Development
  • Krzysztof Bielawski / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Nagrody Przyjaciela Mi Polin to nowe przedsięwzięcie Fundacji. W ten sposób chcemy wyróżniać osoby, które swoją działalnością i bezinteresownym zaangażowaniem w sposób szczególny przyczyniły się do ochrony śladów po mezuzach i wsparły nasze działania.