II Festiwal Mezuza

Przez 6 lat poszukiwaliśmy śladów po mezuzach. To zmieniło nasze życie i naszą wrażliwość. Festiwal Mezuza to podsumowanie wszystkiego, co nas ukształtowało.
Helena Czernek i Aleksander Prugar

Nazwa Wydarzenia II Edukacyjny Festiwal Mezuza
Data realizacji grudzień 2020
Finansowanie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Kategoria Wydarzenie

Od wielu lat zajmujemy się tematyką mezuz i śladów, które po nich pozostały. Festiwal Mezuza ma na celu przybliżenie tej tematyki i wzbudzenie zainteresowania tym, co pozostało po społeczności żydowskiej w nawet bardzo małych miejscowościach. Jednak nie ograniczamy się wyłącznie do tego! Tegoroczny program jest jeszcze bogatszy niż w ubiegłym roku!

W tym roku, ze względu na okoliczności, wszystkie wydarzenia odbędą się on-line. Liczymy, że dzięki dostępności do wszystkich wydarzeń przez Internet dołączy do nas jeszcze więcej osób, niż w ubiegłym roku

W 2020 roku tytuł PRZYJACIELA MI POLIN otrzymali:

Dział Genealogii ŻIH
Wojciech Mszyca
Mariusz Siluk

Zapraszamy do emisji wirtualnego spaceru po żydowskiej Warszawie, podczas którego Aleksander Prugar i Helena Czernek pokażą nieliczne już ślady po mezuzach, które przetrwały na terenie Warszawy i opowiedzą historie ich przedwojennych właścicieli.