100 śladów mezuz

Ta książka to 6 lat naszego życia. Piszemy ją dla przyszłości.
Aleksander Prugar i Helena Czernek

Nazwa Wydarzenia 100 śladów mezuz
Data realizacji od lutego 2020
Finansowanie Żydowski Instytut Historyczny
Kategoria Książka
Partnerzy Żydowski Instytut Historyczny
Piszemy naszą książę o 6 latach wspólnej podróży, którą opublikujemy na wiosnę 2021. Publikacja ma za zadanie przybliżyć szerszemu gronu zagadnienie historii i kultury mniejszości żydowskiej w Polsce. Bezpośrednim celem projektu jest uwiecznienie materialnego nośnika kultury żydowskiej, jakim jest mezuza. Skatalogowanie i sfotografowanie mezuz i śladów po nich w ich historycznym miejscu, z uwzględnieniem socjologicznego i architektonicznego tła, a następnie stworzenie katalogu i mapy z uzyskanych efektów pozwoli zatrzymać proces niszczenia tego elementu wspólnej historii polsko-żydowskiej.
Pośrednim celem publikacji jest budowanie, czy raczej odbudowywanie świadomości historycznego współistnienia kultury żydowskiej i polskiej. Poprzez wytworzenie spójnej narracji wokół śladów po mezuzach chcemy przyczynić się do odtworzenia krajobrazu polsko–żydowskiej wspólnoty. Sfotografowane i opisane ślady chcemy umieścić na nowo – choćby symbolicznie – na mapie dawnej Rzeczpospolitej, tak by stały się elementem budowania wspólnej lokalnej tożsamości.